Početna                  Dokumenti                  Kandidatura                    Biračka mjesta                  Odaziv              Rezultati                    Kontakt

OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI


Obvezatne upute LS-I

Obvezatne upute LS-II

Obrasci za postupak kandidiranja:

- OLS – 1 – Prijedlog liste kandidata za članove predstavničkog tijela

- OLS – 2 – Prijedlog nezavisne liste kandidata za članove predstavničkog tijela

- OLS – 3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana predstavničkog tijela

- OLS – 4 - Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za
                   članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave