Odaziv do 11 sati

Izvješće o odazivu birača do 11 sati - ukupno
Izvješće o odazivu birača do 11 sati - po gradskoj četvrti

Odaziv do 16 sati

Izvješće o odazivu birača do 16 sati - ukupno
Izvješće o odazivu birača do 16 sati - po gradskoj četvrti