Gradska četvt:  Jug II
  
Biračko mjesto broj: 35 i 36 - Srijemska 124 a
Biračko mjesto broj: 37 - Dom sindikata Tvornice šećera, Frankopanska 99
Biračko mjesto broj: 38 - Kaštelanska 42 b


Sjedište:
Gradska četvrt Jug II
Srijemska 124a
Telefon: 031/ 563 453 i 321 314
Fax: 031/563 455

Područje:

- s istoka: pogoni Elektroslavonije Osijek
- sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice i d
Divaltove ulice Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Huttlerove ulice do pogona
Elektroslavonije Osijek
- s juga: polje i Poljoprivredni fakultet

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 020
Broj kućanstava - 6 102

Dan Mjesnog odbora:

30. svibnja