GRAD OSIJEK - GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Osijek, Kuhačeva 9
tel: 229-219; 229-249; 229-154
fax: 321-362

U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka imenuju se:

1. Jadranka Nikolov, za predsjednicu
2. Siniša Gregoran, za potpredsjednika
3. Mirsad Cerić, za člana
4. Ružica Cini, za članicu
5. Ružica Šimić, za članicu
6. Ivana Jurkić, za članicu

U prošireni sastav određeni su:

- iz većinskih stranaka

1. dr.sc. Igor Vuletić, SDP
2. Sanja Kovačević, HDZ
3. prof.dr.sc. Ivan Jurčević, Nezavisna lista Ante Đapića

- iz oporbenih stranaka

1. Ivan Šojat, HDSSB
2. Zrinka Pandžić, HDSSB
3. Hrvoje Krivić, GOGO