Mjesni odbor:  Višnjevac

Biračko mjesto broj: 3 - J.J. Strossmayera 2
Biračko mjesto broj: 4 - OŠ Višnjevac, Crni put 41


Rješenje o biračkim mjestima

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Zbirna lista za vijeće mjesnog odbora Višnjevac

Rezultati izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

Sjedište:
Mjesni odbor Višnjevac
Strossmayerova 2
Telefon: 031/321 317
Fax: 031/ 351 422

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:
- s istoka: Petruš kanal
- sa zapada: kanal Crni fok
- sa sjevera: rijeka Drava od Crnog foka do Petruš kanala
- s juga: obilaznica od pravca Petruš kanal do pravca Crni fok

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 7 085
Broj kućanstava - 2 217

Dan Mjesnog odbora:

8. rujna "Mala Gospa"

MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI