REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Temeljem članka 14. i članka 21. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 8/06., 9/09. i 9/10.) Gradsko izborno povjerenstvo sastavlja i objavljuje kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.

KANDIDACIJSKE LISTE