GRAD OSIJEK - GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Osijek, Kuhačeva 9
tel: 229-227; 229-249
fax: 229-180

U Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Osijeka imenovani su;

  • Jadranka Nikolov, za predsjednika
    Siniša Gregoran, za zamjenika predsjednika

  • Mirsad Cerić, za člana
    Ružica Cini, za zamjenika član

  • Ružica Šimić, za člana
    Ivana Jurkić, za zamjenika člana

 

 

 

 

Službeni glasnik Grada Osijeka broj 9/10