Gradska četvt:  Gornji grad
  
Biračko mjesto broj: 18 - A. Hebranga 32
Biračko mjesto broj: 19 - A. Waldingera 11
Biračko mjesto broj: 20 - J.J. Strossmayera 68
Biračko mjesto broj: 21 - Trg L. Mirskog 1
Biračko mjesto broj: 22 - SD Zrinjevac, Reisnerova 46 a


Rješenje o biračkim mjestima

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Zbirna lista za vijeće gradske četvti Gornji grad

Rezultati izbora za članove Vijeća Gradske četvti Gornji grad

Sjedište:
Gradska četvrt Gornji grad
Trg Lava Mirskog 1
Telefon: 031/ 212 043, 214 185 i 321 312
Fax: 031/212 053

Područje:

Gradska četvrt graniči:
- s istoka: Ulica K.A. Stepinca od željezničke pruge Osijek-Dalj do rijeke Drave
- sa zapada: Ulica A. Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Našice
- sa sjevera: rijeka Drava od Ulice A. Kanižlića do Ulice K.A- Stepinca
- s juga: željeznička pruga Osijek-Našice s Našičkim naseljem do Ulice K.A.
Stepinca

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 16520
Broj kućanstava - 6210

Dan Mjesnog odbora:

29. lipnja "Sveti Petar i Pavle"

MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI