Gradska četvt:  Donji grad
  
Biračko mjesto broj: 39 - Trg bana J. Jelačića 25
Biračko mjesto broj: 40 - Zeleno polje 5
Biračko mjesto broj: 41 - Krstova 97 b
Biračko mjesto broj: 42 - Krstova 97 b


Rješenje o biračkim mjestima

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Zbirna lista za vijeće gradske četvti Donji grad

Rezultati izbora za članove Vijeća Gradske četvti Donji grad

Sjedište:
Gradska četvrt Donji grad
Trg bana J. Jelačića 25
Tel: 031/ 321 316
Fax: 031/530 585

Područje:

Gradska četvrt graniči:
- s istoka: naselje Nemetin
- sa zapada: Ulica K.P. Svačića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Dalj
- sa sjevera: rijeka Drava od Ulice K.P. Svačića do Nemetina
- s juga: željeznička pruga Osijek-dalj od Ulice K.P. Svačića do Nemetina

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 11 020
Broj kućanstava - 5 100

Dan Mjesnog odbora:

12. rujna "Preslavnog Imena Marijina"

MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI