Mjesni odbor:  Cvjetno

Biračko mjesto broj: 5 - Vjenac lipa 36
Biračko mjesto broj: 6 - Područna OŠ Vladmir Nazor, Briješće Zelena bb


Rješenje o biračkim mjestima

Rješenje o imenovanju biračkih odbora

Zbirna lista za vijeće mjesnog odbora Cvjetno

Rezultati izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

Sjedište:
Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36
Telefon: 031/ 321 322 i 280 788
Fax: 031/321 298

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:
- s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
- sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
- sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
- s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće


Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000
Broj kućanstava -

Dan Mjesnog odbora:

8. rujna "Mala Gospa"

MJESNI ODBORI I GRADSKE ČETVRTI