Mjesni odbor Brijest
Mjesni odbor Cvjetno


VIJESTI

 11.05.2009.
   Rješenje o biračkim odborima

 08.05.2009.
   Rješenje o biračkim mjestima

 29.04.2009.
   Zbirna lista za vijeće mjesnog    odbora Cvjetno

 29.04.2009.
   Zbirna lista za vijeće mjesnog    odbora Brijest

 15.04.2009.
   Obavijest o radnom vremenu    Gradskog izbornog    povjerenstva

   Grad Osijek proveo je 1994. godine opsežnu reformu mjesne samouprave na svom području i od nekada velikog broja mjesnih zajednica (41 gradska i 10 seoskih u sastavu bivše Općine Osijek) nastalo je 7 gradskih četvrti i to; Retfala, Gornji grad, Industrijska četvrt, Tvrđa, Novi grad, Jug II i Donji grad koji u naravi čine prirodne cjeline unutar naselja Osijek, te 6 mjesnih odbora i to; Josipovac, Višnjevac, Osijek – lijeva obala, Tenja, Klisa i Sarvaš, koji su u naravi naselja koja se neposredno naslanjaju na Osijek i čine njegov sastavni dio. Također, 1994. godine provedeni su prvi izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti i od tada pa do danas ona su na neki način predstavnička tijela mikro sredina.

 

 
 
      Naslovna | Odaziv | Rezultati | Propisi | Povjerenstvo
Sva prava pridržana C 2006 Grad Osijek           designed & developed by: ZIO