Početna                  Dokumenti                  Kandidatura                    Biračka mjesta                  Odaziv              Rezultati                    Kontakt

IZBORI ZA GRADONAČELNIKA I ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA

GRAD OSIJEK

Osijek, Kuhačeva 9
tel: 031 229-214
tel: 031 229-215
fax: 031 229-216
E-mail: gip.osijek@izbori.hr

stalni sastav:

1.ZVONKO VEKIĆ, PREDSJEDNIK
2. VLASTA ŠIMENIĆ-KOVAČ, POTPREDSJEDNICA
3. MIRKO LJUBIČIĆ, ČLAN
4. RUŽICA ŠIMIĆ, ČLANICA
5. VESNA BJELOUSOV, ČLANICA
6. KRUNOSLAVA DROPULIĆ, ČLANICA
 

RADNO VRIJEME
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA OSIJEKA

OD
8. do 12. svibnja 2017. godine
od 09,00 - 15,00 sati

 

Članovi proširenog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva
Grada Osijeka su:

Predstavnici većinske političke stranke, odnosno većinskih političkih stranaka:

1. Kristina Stupin, predstavnica Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati - HNS
2. Ivan Jurčević, predstavnik Demokratski savez nacionalne obnove - DESNO
3. Mislav Šinko, predstavnik Hrvatska seljačka stranka - HSS

Predstavnici oporbene političke stranke, odnosno oporbenih političkih stranaka:

1. Ivana Biondić, predstavnica Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB
2. Marinko Bašurić, predstavnik Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB
3. Marija Vrkić, predstavnica Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

Predsjednik
Zvonko Vekić

Ured državne uprave u kojem se vodi Registar birača

Osijek, Županijska br. 4
radno vrijeme od 7,30 do 15,30 sati
telefon 031/ 221-362 i 031/ 221-354