GRAD OSIJEK
Osijek, Kuhačeva 9
tel: 229-219
fax: 229-111

stalni sastav:

1. Darko Krušlin, predsjednik
2. Anto Rašić, član
3. Mirko Ljubičić, član

1. Zvonko Vekić, zamjenik predsjednika
2. Vesna Osmanović, zamjenica člana
3. Vlasta Šimenić-Kovač, zamjenica člana

prošireni sastav:

članovi:
- iz većinskih političkih stranaka
     1. Snježana Bubalo, HSP
     2. Marijan Buljan, HDZ
- iz oporbenih stranaka
     1. Antun Ignac, SDP
     2. Ivan Šojat, HDSSB

zamjenici članova:
- iz većinskih političkih stranaka
     1. Davor Harangozo, HSU
     2. Ružica Kurtović, HSU
- iz oporbenih stranaka
     1. Jasna Klasan, HSS
     2. Marinko Bašurić, HDSSB